درباره نشریه

دوفصلنامه   قلمروهای جغرافیایی قرن جدید  با درجه علمی و رویکرد علمی پژوهشی طی مجوز شماره  ۸۸۶۸۶ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به فعالیت نموده است. این دوفصلنامه در حال پیگیری جهت اخذ رتبه علمی پژوهشی است. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه گذاری شده است. 

و مقالات تخصصی را در حوزه های زیر با تاکید برایران می‌پذیرد:

- جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

- ژئوپلیتیک شهری

- سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مرتبط با حوزه های جغرافیای سیاسی ،ژئوپلیتیک و جغرافیای نظامی

- علوم سیاسی 

- جغرافیای نظامی و انتظامی و مسائل مناطق مرزی کشور( وضعیت سرزمینی و امنیتی مناطق مرزی) و اقلیم شناسی نظامی

- آمایش سرزمین در بعد دفاعی

-  مطالعات منطقه ای وروابط بین الملل

- مدیریت استراتژیک

دسترسی آزاد

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی،آزاد پایه گذاری شده است.

هزینه چاپ:

ارزیابی و انتشار مقالات در این نشریه دارای هزینه و بر اساس قوانین و مقررات  ابلاغی وزارت علوم می باشد.