دیدگاه های ابرازی در مقالات منتشر شده، به طور الزامی منعکس کننده نظرات «دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید» نیست و نظرات پژوهشگران محترم می باشد.

« دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید » در ویرایش مقالات، آزاد است.

دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید ، هیچ گونه رابط و نماینده ای جهت دریافت مقاله ندارد و صرفا بررسی مقاله از طریق تارنامه www.newgeoterritories.irصورت می پذیرد.

ارسال  فرم» تعارض منافع و  فرم» تعهد رعایت اخلاق نشر و واگذاری حقوق  نشر در هنگام بارگذاری فایل اصلی مقاله، الزامی می باشد.

مشخصات دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید:

کشور محل انتشار: جمهوری اسلامی ایران

آغاز انتشار: سال 1400

دسترسی به مقاله‌ها: نوع دسترسی به مقالات دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی به‌صورت باز می‌باشد.

نوع چاپ: الکترونیکی

نرخ پذیرش: ---

تناوب انتشار: دوفصلنامه

زبان: فارسی (چکیده انگلیسی) زبان دوم انگلیسی

موضوع:  بین رشته ای(جغرافیای سیاسی،ژئوپلیتیک، علوم سیاسی و روابط بین الملل ،جغرافیای نظامی، مدیریت استراتژیک با تاکید بر ایران

نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی

رتبه دوفصلنامه: علمی

نوع داوری: دوسو ناشناخته و حداقل دو داور متخصص

شیوه سنجش، ارزیابی و انتخاب: تایید حداقل دو داور و تصویب هیأت تحریریه و سردبیر

زمان بررسی اولیه مقالات: یک هفته

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری:4 ماه

مدت زمان برای انتشار: از زمان تایید و تصویب حدود سه ماه

روش ماخذ نویسی: APA

شناسه دیجیتال اسناد :---

مشابه یابی: سامانه سمیم نور

هزینه داوری: دارد

ایمیل:territoriesmajale@gmail.com

 


نویسنده(گان) محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید استفاده نمایند. نویسنده(گان) باید گزارش پی دی اف مشابهت‌یابی را که از مستقیما از سامانه مذکور دریافت می‌‌کنند به دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید ارسال نمایند.

www.samimnoor.ir


ارائه شناسه رایگان ORCID  برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقاله به دوفصلنامه قلمروهای جغرافیایی قرن جدید، نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند.

https://orcid.org/signin

برای مشاهده راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID روی لینک زیر کلیک فرمائید:

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf


 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، شهریور 1401 

منطقه و سازماندهی سیاسی فضای آن

صفحه 1-19

مرجان بدیعی ازنداهی؛ سید مهدی موسوی شهیدی؛ امیر حبیبی


تبیین مسائل مدیریتی- اکولوژیکی انتقال‌های بین حوضه‌ای منابع آبی

صفحه 1-18

محمدحسن کامیاب؛ سیدمحمدحسین موسوی زاده؛ زهرا کامیاب؛ حمید بختیاری


نقش و عملکرد دیپلماتیک شبکه های خبری

صفحه 1-12

حسین صادقی؛ امیر کندری؛ محمد مهدی پور؛ داوود سیفی قره یتاق


اصول پدافند غیر عامل برتوسعه شهری

صفحه 1-19

سیده راضیه مختاری یوسف آباد؛ احسان توسلی


بررسی نظامی‌گری کشورها در دریایی خزر و چالش‌های‌ ژئوپلیتیکی ایران

صفحه 1-22

سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ امیر حبیبی


ابر واژگان