راهنمای نویسندگان

نحوه تدوین مقاله جهت چاپ در نشریه  علمی قلمروهای جغرافیای قرن جدید

مقالات ارسالی به نشریه قلمروهای جغرافیای قرن جدید  باید دارای شرایط ذیل باشند :

1 - مقاله دارای رویکرد علمی - پژوهشی در حوزه مربوطه مشروط بر این که  اصالت و نو بودن موضوع مقاله در متن مقاله متجلی شود).

2 - مقاله سلیس و روان تدوین شده و از نظر دستور زبان (فارسی و انگلیسی ) صحیح باشد.

3 - موضوع مقاله با موضوع نشریه و محورهای عنوان شده در صفحه اصلی سایت مطابقت داشته باشد.(به متن صفحه اصلی سایت در خصوص محدودیت های پذیرش و داوری مقاله توجه فرمایید)

4 - نویسنده مسئول مقاله ، در خصوص عدم چاپ یا ارسال مقاله به سایر مجلات ، یا عدم ارائه در سمینارها و کنفرانس ها و ... متعهد گردد.

5 - مقاله با استفاده از نرم افزار( Word (Save as :Word 2013 تهیه و صرفاً از طریق سامانه ی نشریه ارسال شود.(در کلیه ی مراحل داوری نیز مقالات اصلاح شده می بایست صرفاً از طریق سامانه ی نشریه ارسال شوند. امکان رسیدگی به مقالات ارسالی از طریق ایمیل وجود ندارد)

تذکر1: فایل اصلی مقاله ارسالی می بایست فاقد نام نویسندگان باشد و هم چنین نام و عنوان علمی مؤلف یا مؤلفین به فارسی و انگلیسی در یک فایل Wordجداگانه  ارسال گردد. (ذکر نام نویسنده مسئول و آدرس و شماره تماس و پست الکترونیکی کلیه نویسندگان ضروری است)  

6 - مقاله به طور متوسط در 15 صفحه و حداکثر در 20 صفحه(A4   )با فاصله خطوط 1 سانتی متری و حاشیه های 2 سانتی متری )تهیه گردد و تمامی صفحات بصورت متوالی شماره گذاری شوند.

7 - جـداول ، نـمودارها ، نقشه ها و نگاره های مقاله به ترتیب قرارگیری ، شماره گذاری شوند و توضیح آنها در ذیل هر کدام قرار گیرد ( به جز عنوان جداول که در بالای هر جدول قید می شود) ضمناً مآخذ در در زیر آنها اضافه گردد.

8 - فونت فارسی متن ارسالی ترجیحاً B Nazanin و فونت انگلیسی آن Times باشد(هم متن فارسی و هم متن انگلیسی بجز عناوین، با سایز 13تایپ شود- عناوین اصلی با سایز 14 Bold و عناوین فرعی با سایز 13( Bold)

9 - سه صفحه اوّل مقاله شامل : عنوان فارسی و انگلیسی مقاله - چکیده فارسی در 250 الی 300 کلمه (شامل طرح مسئله ، اهداف تحقیق ، روش تحقیق ، ابزار مورد استفاده ، نحوه جمع آوری داده ها ، تکنیک ها و نرم افزارهای بکاررفته ، نتایج )و چکیده انگلیسی و واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی (3 الی 7 واژه) باشد.

- 10رفرنس دهی در متن طبق روش استاندارد APA انجام شود ، مثل: (گنجی  و دیگران،1387 : 24) یا (Qiao  et al, 2013:122)و منابع اینترنتی (WWW.Science.ir).

- 11عناوین اصلی و فرعی کدگذاری شوند ، به گونه ای که کدهای اصلی در سمت راست قرار گرفته و کدهای فرعی در سمت چپ اضافه شوند(بصورت 1 ، 1-1-، 1-2-،1-3-، و ...).

- 12معادلات یا فرمول ها با استفاده از برنامه فرمول چین Word تایپ و شماره گذاری شوند.

- 13نگاره ها یا تصاویر با کیفیت مناسب و حتی الامکان با Resolution تقریبی 300dpi اسکن شوند.

- 14ساختار مقاله به شرح ذیل باشد :

- عنوان علمی مقاله و نام نویسندگان و ادرس انها(ایمیل ، شماره تلفن، سمت نویسندگان به طور کامل اورده شود

- چکیده فارسی (250 الی 300 کلمه) شامل : مقدمه مختصر، اهداف تـحقیق ، روش تحقیق ، ابزار مورد استفاده ، نحوه جمع آوری داده ها ، تکنیک ها و نرم افزارهای بکاررفته ، نتایج حاصله .

- واژه های کلیدی ( فارسی و انگلیسی ): 3 الی 7 واژه.

- مقدمه شامل : طرح مسئله ، اهمیت و ضرورت موضوع مطروحه ، اهداف ، پیشینه داخلی و خارجی تحقیق ، روش تحقیق و مراحل آن ، معرفی متغیرها و شاخص ها ، محدوده تحقیق.

- بحث و یافته های تحقیق، شامل : منطقه مورد مطالعه؛کاربرد روش ها ، تکنیک ها ، بررسی و تجزیه و تحلیل با بکار بردن روش های کمّی و کیفی(تحلیل دقیق نمودارها، جداول، نقشه ها، خروجی ها و...) واعتبارسنجی آنها؛

-  نتیجه گیری؛

- ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت حلّ مشکلات و مسائل مطروحه؛

* تشکر و قدردانی(در صورت تمایل)؛

- منابع و مآخذ برخوردار از غنای کیفی و کمّی(به تعداد حداقل 25 منبع) ، و  جدید و به روز -(شماره گذاری شده و به ترتیب حروف الفبا) طبق روش استاندارد APA ، بطور خلاصه به شرح ذیل :

* کتاب تألیف شده : نام خانوادگی ، نام (مؤلف)، سال ، نام کتاب ، ناشر ، نوبت چاپ ، محل چاپ ، تعداد صفحات .(در صورتیکه کتاب بیش از یک مؤلف دارد، ابتدا به ترتیب، نام خانوادگی کلیه مؤلفین و سپس به ترتیب، نام کلیه مؤلفین درج گردد)

* کتاب ترجمه شده : نام خانوادگی ، نام (مؤلف)، سال ، نام کتاب ، نام خانوادگی مترجم ، ناشر ، نوبت چاپ ، محل چاپ ، تعداد صفحات .

* مقاله : نام خانوادگی ، نام (مؤلف)، سال ، نام مقاله ، نام مجله ( یا سمینار و کنفرانس ارائه شده )، شماره مسلسل مجله ، محل چاپ ، تعداد صفحات .(در صورتیکه مقاله بیش از یک مؤلف دارد، ابتدا به ترتیب، نام خانوادگی کلیه مؤلفین و سپس به ترتیب، نام کلیه مؤلفین درج گردد)

* منابع اینترنتی : (WWW.Science.ir).

* پایان نامه ها و رساله ها: نام خانوادگی ، نام نویسنده ( سال) ، عنوان پایان نامه یا رساله ، نام خانوادگی و نام استاد راهنما ، دانشگاه و گروه .

* منابع لاتین به ترتیب حروف انگلیسی ، همانند منابع فارسی .

برای نگارش مقاله، آموزه‌های مندرج در این صفحه را دنبال بفرمایید.

سرقت علمی و ادبی

نشریه قلمروهای جغرافیایی  هیچ گونه اغماضی در زمینه سرقت ادبی نشان نخواهد داد و همواره تمامی مقالات ثبت شده  را با دقت هر چه تمام تر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از سرقت ادبی اطمینان حاصل کند. این نشریه از تعاریف و دستورالعمل های کمیته اخلاقیات در انتشارات ( (COPE  پیروی می کند. برای دسترسی کامل به این دستورالعمل ها، تعاریف و قوانین می توانید به آدرس www.publicationethics.org/resources مراجعه فرمایید.

1-این نشریه ، هر گونه اثر بدون ارجاع یا نقل قول به منبع اصلی را سرقت ادبی تلقی می کند.  و مقالات ارائه شده را با دقت بررسی و با هرگونه سرقت ادبی در هر مرحله از انتشار برخورد می

2-در صورتی که در حین فرآیند بررسی تا زمان انتشار مقاله، محرز گردد که مقاله و یا مقاله ای با نتایج مشابه به زبان فارسی و یا انگلیسی و یا هر زبان دیگری به مرجع انتشاری دیگر ارسال شده است، نشریه ضمن خروج مقاله از سیر مراحل چاپ، هرگونه حق شکایت را برای خود محفوظ می داند. در صورتی که سرقت ادبی مشخص شود به نویسندگان اطلاع داد شده و نام آنان در لیست سیاه قرار می گیرد. 

2-در صورتی که اثری شامل سرقت ادبی چاپ شده باشد در کنار عواقب قانونی، اثر مربوطه بلافاصله ازاین نشریه خارج شده و این امر بصورت رسمی از طریق سایت انتشارات علنی خواهد شد.

اسامی نویسندگان

نام و عنوان علمی مؤلف یا مؤلفین می بایست مطابق لیست ارسالی در سامانه، در یک فایل Wordجداگانه نیز  - به فارسی و انگلیسی - ارسال گردد. تعیین «نویسنده مسئول» و آدرس و شماره تماس و پست الکترونیکی کلیه نویسندگان ضروری است.

ضمناً در هنگام ارسال اسامی نویسندگان دقت شود که هر گونه تغییر احتمالی(حذف یا اضافه نمودن اسامی، ترتیب قرارگیری اسامی و یا تغییر نویسنده مسئول) در لیست اسامی نویسندگان - پس از ارسال اولیه - منوط به توافق و تأیید کتبی کلیه مؤلفینی خواهد بود که نام آنها در ابتدا، جزء نویسندگان مقاله اعلام شده است.