منطقه و سازماندهی سیاسی فضای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

چکیده

منطقه و مسائل مربوط به آن به‌عنوان یکی ازمباحث میان رشته‌ای در حوزه‌هایی مانند جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، روابط بین‌الملل، و مطالعات منطقه‌ای مفهوم‌پردازی شده و در تحلیل‌ها به‌‌شدت به‌کار می‌رود. در جغرافیای سیاسی، فرایند سازماندهی سیاسی فضا درمقیاس منطقه‌ای از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. یک سازمان سیاسی فضای منطقه‌ای، یک فضای سازمان‌یافته انسانی است که اهداف سیاسی آن اغلب برای کنترل و نظارت بر منابع برای تامین نیازهای منطقه‌ای؛ مانند: مدیریت مناقشات، ایجاد نظم، تشکیل‌ وحدت، حل کشمکش‌های درون/برون ‌منطقه‌ای، و سرانجام ایجاد امنیت صورت می‌گیرد. به‌همین جهت، موضوعاتی مانند سیاست، اقتصاد، امنیت و فرهنگ در سازماندهی سیاسی فضای منطقه‌ای به بهترین شکل قابل مشاهده‌اند. نمود عینی سازماندهی سیاسی فضا در منطقه، یک سازمان یا یک اتحادیه منطقه‌ای با اهداف گوناگون است. مانند اکو. این نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی در صدد بیان این نکته است که یک منطقه چگونه مورد سازماندهی سیاسی واقع می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند سازماندهی سیاسی یک فضای منطقه‌ای معمولا در چارچوب یک یا چند سازمان و یا اتحادیه منطقه‌ای و در درون قلمرو و مرزهای آن، انجام می‌شود. شکل گیری سازمان های منطقه ای ، طرح خاورمیانه بزرگ و غیره در قالب سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای قابلیت بررسی را دارند.

کلیدواژه‌ها