بررسی تاثیر‌گذاری عملیات‌های روانی گروهک‌های تروریستی بر نگرش مردم استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

3 استادیار دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین (علیه السلام)

چکیده

یکی از مهمترین نقاط آسیب پذیر ایران از نظر تهدیدات نرم فعالیت گروه­های تروریستی انحرافی در مناطق مرزی به ویژه جنوب شرق است. بیشتر مواقع دو بال تروریسم یعنی خشونت در قالب حملات چریکی، انتحاری و..  حمایت­های رسانه­های دیداری و شنیداری دیجیتال ماهواره­ای کشورهای بیگانه مخالف ایران، از آنها، باعث استفاده ازعملیات­های جنگ روانی علیه ساکنان استان سیستان و بلوچستان شده است.  این پژوهش می­خواهد به این سوال پاسخ دهد ایا عملیات­های مختلف گروه­های تروریستی (گروه جندالله و جیش العدل )بر نگرش مردم استان سیستان و بلوچستان نسبت به این گروهها  تاثیر داشته است؟نتایج پژوهش نشان می دهد کمترین سن  مشارکت کننده 19 سال و بالاترین سن 66 سال و بالاترین میزان مشارکت به گروه سنی 34-25 با (38.2 درصد) و مردان با 58.3 درصد و زنان 41.7 درصد  بوده است، از این میزان مشارکت 64.6 درصد شیعه و 35.4 درصد اهل سنت بوده اند. اقدامات تروریستی درتاسوکی، مسجد امیر المو منین، مسجد جامع زاهدان و... در حد متوسط تا زیاد تفرقه مذهبی بین مردم را در پی داشت که با اقدامات نظامی، امنیتی و رسانه­ای برعلیه گروه­های تروریستی و نشان­دادن ماهیت و چهره آنها، در نهایت دستگیری سرکرده گروهک تروریستی جندالله را درپی  داشت تا حدودی کاهش پیدا نمود. عدم همسویی مردم بلوچ با آنها نشان دهنده انزجار اهل سنت از اقدامات تروریستی آنها می­باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از دو روش یکی طراحی پرسشنامه و توزیع در سطح استان و دیگری روش کتابخانه­ای و استفاده از اسناد و اینترنت، جهت تکمیل اطلاعات بهره گرفته شده است. آزمون اصلی استخراج نتایج تحقیق، آزمون Chi-Square  (خی دو ) است. همچنین با کمک نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل پرداخته وسپس با کمک GIS نقشه­های مورد نظر تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


1- انجلا لانگو 1382، اینترنت و عملیات روانی ترجمه پ کریمی  فصلنامه مطالعات عملیات روانی سال اول شماره یک ،ستاد مشترک سپاه پاسداران.
2- هداوند میرزایی محراب1382 ، تحلیلی بر بحرانهای سیاسی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز.
3- عبدللهی، محسن ،کیهانلو فاطمه ، 1384 ، سرکوب تروریسم در حقوق بین الملل معاصر،انتشارات ریاست جمهوری چاپ اول.
4- عبداله خانی ،علی تروریسم شناسی ،موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران 1386
5- تاثیرعوامل خارجی تهدید بر امنیت شهرهای مرزی جنوب شرق ایران هداوند میرزایی مهراب هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران تهران 1393.
6-Holstad wiig , Audun (2009) , Is lamist opp osition in the fslamic Repudlic jundullah and the spread of extremist deobund is min Iran.
7-Wilkinson paul(2003):aninternational research agenda  contemporary research on terrorism  aberdeen university  publication
8-segre.d.v.and   j.h.adler.(1973):the ecology of terror journal  of survival:global politics and  strategy  vol.15, no,4,doI : 10.1080/00396337308441412
Mannheim,karl,Ideology and utopia,1997.p.499-
Rubin, Lawrence (December 2010), "A Typology of Soft Powers in Middle East10-Politics", available at: www.dsg.fohmics.net/Portals/.../DI_WP05_Final.
۴ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۲https://www.mehrnews.com/news/1039605
۴ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۲  https://www.mehrnews.com/news/1039605